Smutsig sol-el på en soptipp i Karlskrona

Solcellspaneler på Gullberna soptipp

Fakta:

Gullberna soptipp var i gång mellan 1958 – 1978

Under denna tid så hamnade tonvis med miljögifter bland annat Kvicksilver,

DDT, Zink, Kadmium, och Arsenik.

Soptippen anses vara en av Sveriges absolut farligaste deponier.

Face Book-gruppen ”Gullberna soptipp”, kämpar för att den ska saneras.

2017-09-29 ansökte Affärsverken i Karlskrona kommun om att få etablera

en solcellspark på Gullberna soptipp.

Stefan Andersson på Länsstyrelsen i Blekinge som har tillsynsansvar för

soptippen, krävde att Affärsverken i så fall gör åtgärder som förhindrade

att regnvatten tränger igenom tippen.

När regnvatten tränger ner, så urlakas soptippens gifter och bildar så kallat

lakvatten, som sedan rinner ut i naturen.

Affärsverken tittade på olika skydd mot regnet.

Bland annat hängrännor på solpanelerna som skulle leda bort

vattnet till en intilliggande bäck.

Ett annat förslag var att lägga en helsvetsad duk över tippen,

för att på så vis slippa få ner regnvattnet.

Dessa åtgärder skulle kosta i storleksordningen mellan

20 – 35 miljoner kronor.

Detta ansåg vara för dyrt och skulle då kunna spoliera hela projekts lönsamhet.

Konsulter kopplas in

Affärsverken anlitade då WSP-konsulter, som slog fast att regnvattnet

inte var det största problemet.

Nu talades det istället om undervattenströmningar och om intill liggande

områden och att tippen låg på en sjöbotten som ett ännu större problem.

Men hjälp av en graf, så visade man att soptippen ändå skulle läcker åt alla

håll och kanter, med eller utan solceller.

Konsulternas graf över åt vilka håll soptippen läcker

Påtryckningar

Nu gällde det för Karlskrona kommun att övertala Länsstyrelsen att ändra

tidigare beslut, men Stefan Andersson, höll fast vid att de miljömässiga

målen måste uppfyllas.

På något sätt, så lyckas nu Karlskrona kommun/Affärsverken att få

Länsstyrelsens chef Håkan Anderberg att ändra tidigare beslut.

2017-12-29 så omprövar Länsstyrelsen chef Håkan Anderberg tillsammans

med Länsrådet Helena Morgonsköld, det tidigare fattade beslutet och gav

Affärsverken tillstånd till solcellsparken, utan att behöva uppfylla några

miljömässiga villkor.

Som motivering till sitt beslut angavs att nya uppgifter hade framkommit

till Länsstyrelsen.

Osanning

Några sådana nya uppgifter har inte framkommit skriver Stefan Andersson

i sin reservation till beslutet och krävde att beslutet skulle stå fast.

Stefan Andersson reservation

Slutkommentar

Lakvatten från Gullberna soptipp

Affärsverken får nu sitt tillstånd att anlägga en solcellspark på

Gullberna soptipp, utan att behöva ta hänsyn till vilka konsekvenser

detta kommer att få för vår miljö.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *